Tossavonden seizoen 2022

Toss-avonden seizoen 2022: Het is vorig jaar door de meeste deelnemers als prettig ervaren als je je vooraf via de groepsapp “Tossavond” aanmeldt dat je komt tossen. Beheerder van deze appgroep is Bertha Bosker. Wil je ook tossen, meld je dan aan voor die groepsapp bij Bertha Bosker, evt. door middel van een mail naar tvwoldendorp@gmail.com, dan wordt geregeld dat je in de groepsapp wordt opgenomen.

De Toss-avonden zullen wederom afwisselend plaatsvinden op de maandag- of dinsdagavond. De Toss-avonden worden begeleid door Otto Buiter of Bertha Bosker. Aanvang 19.00 uur. De wedstrijdjes zijn in wisselende samenstelling, deelname is mogelijk voor beginnende tennissers en spelers met ervaring. Door middel van het trekken van rackets uit de ton worden (meestal) dubbelkoppels gevormd, de wedstrijdjes duren ca 30 minuten.

Start op dinsdag 5 april vervolgens maandag 11 april , vervolgens alle dinsdagen in de even weken en alle maandagen in de oneven weken. Jeugdleden vanaf 14 jaar zijn ook van harte welkom om deel te nemen.