Tennisles seizoen 2020

In het tennisseizoen 2020 worden de tennislessen ook weer gegeven door Sietse Kaman, tennistrainer uit Beerta.

Aangezien het seizoen 2020 als gevolg van het Corona-virus wat later is begonnen, hadden we in eerste instantie voor 2020 maar 10 lesdata ingepland. De lessen zijn gestart op woensdag 20 mei.  Na overleg met Sietse zijn er nu 15 lessen ingepland.  De groep die les volgt om 21.15 uur stopt wel na 10 lessen, de overige groepen willen graag 15 lessen volgen.

Klik hieronder voor de lijst met de 15 lesdata (en 1 inhaalles). 

Tennisles 2020-versie5

 

Voor 15 lessen is het lesgeld €75,00 voor senioren, voor jeugdleden € 37,50.  Vriendelijk verzoek om het bedrag voor tennisles over te maken naar ons rekeningnummer NL22 INGB 0001 5519 15 ten name van TV Woldendorp onder vermelding van je naam en “lesgeld 2020”.

Via de groepsapp “Tennisles 2020” kun je je eventueel afmelden als je een les niet kunt bijwonen. Onderling ruilen is eventueel mogelijk. Indien je vragen hebt over tennisles, neem dan contact op met Jan ten Have of Sia Ots.