Jeugd TV Woldendorp

We hopen dat we voor de jeugd in 2020 ook weer enkele leuke tennisactiviteiten kunnen organiseren. Nieuwe jeugdleden zijn van harte welkom. Neem voor meer informatie contact op met één van de bestuursleden of mail naar tvwoldendorp@gmail.com

We zullen binnenkort de lessen voor de jeugd starten, zoals het nu lijkt op woensdag 20 mei. Meer info volgt z.s.m.
De trainingen zullen ook dit jaar weer door Sietse worden gegeven.

10 lessen kosten € 25,00.

Opgaves voor les a.u.b. via tvwoldendorp@gmail.com of via Jan ten Have, tel. 601404.

Het plan is om vaker samen met de verenigingen in de buurt een jeugdactiviteit te organiseren. Ook organiseert de Oost Groninger Tennis Bond enkele activiteiten waar de jeugd van TV Woldendorp aan mee kan doen.