Jeugd TV Woldendorp

We hopen dat we voor de jeugdleden van TV Woldendorp in 2021 ook weer enkele leuke tennisactiviteiten kunnen organiseren. Nieuwe jeugdleden zijn van harte welkom! Neem voor meer informatie contact op met bestuurslid Sandra Van Dijk, zij is de contactpersoon voor jeugdactiviteiten, of mail naar tvwoldendorp@gmail.com.

De contributie voor jeugdleden tot 18 jaar is € 30.00. Wil je ook les volgen dan betaal je daarvoor een extra bedrag. In 2021 is dat € 37.50 voor 15 lessen van 55 minuten.
De trainingen zullen ook dit jaar weer door Sietse Kaman worden gegeven. Opgaves voor les a.u.b. via tvwoldendorp@gmail.com of via Sia Ots, tel. 06-23981069 of Jan ten Have, tel. 601404.

Het plan is om vaker samen met de verenigingen in de buurt een jeugdactiviteit te organiseren. Ook organiseert de Oost Groninger Tennis Bond jaarlijks enkele activiteiten waar de jeugd van TV Woldendorp aan mee kan doen.