Jeugd TV Woldendorp

We hopen dat we voor de jeugdleden van TV Woldendorp in 2023 ook weer enkele leuke tennisactiviteiten kunnen organiseren. Nieuwe jeugdleden zijn van harte welkom! Neem voor meer informatie contact op met bestuurslid Sandra Van Dijk, zij is de contactpersoon voor jeugdactiviteiten, of mail naar tvwoldendorp@gmail.com.

De contributie voor jeugdleden tot 18 jaar is € 30.00. Wil je ook les volgen dan betaal je daarvoor een extra bedrag. In 2023 is dat € 30.00 voor 12 lessen van 45 minuten.
Opgaves voor les a.u.b. via tvwoldendorp@gmail.com of via Sia Ots, tel. 06-23981069 of Jan ten Have, tel. 601404.

In 2023 kunnen jeugdleden van TV Woldendorp ook weer meedoen aan diverse activiteiten in de regio, o.a. aan jeugdactiviteiten die de Oost Groninger Tennis Bond (OGTB) organiseert.