Algemene informatie

Algemene informatie

Accommodatie:
A.E. Gorterweg 68
9946 PE  Woldendorp
tel. kantine: 0596-601530

tvwoldendorp@gmail.com
tvwoldendorp.nl

Rekeningnummer TV Woldendorp:  NL22 INGB 0001 5519 15

Wil je iets aanleveren voor op de website? Graag! Tekst en leuke foto’s zijn welkom. Stuur je bericht naar tvwoldendorp@gmail.com

De contributie voor 2019 bedraagt voor:

Senioren   (vanaf 18 jaar)  € 50,00
Junioren   (tot 18 jaar)      € 30,00
te betalen in april.

Je ontvangt géén acceptgiro maar het bedrag a.u.b. zelf overmaken naar

NL22 INGB 0001 5519 15 ten name van Tennisvereniging Woldendorp.

Speel je als seniorlid ook competitie dan betaal je een extra bijdrage per competitie van € 5,00.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.

Als je je lidmaatschap wilt beëindigen dien je dit vóór 31 december schriftelijk of per mail via tvwoldendorp@gmail.com aan het bestuur door te geven.