Algemene informatie

Algemene informatie

Accommodatie:
A.E. Gorterweg 68
9946 PE  Woldendorp
tel. kantine: 0596-601530

tvwoldendorp@gmail.com
tvwoldendorp.nl

Nieuw !!!!!!!!!!!!!! Bankrekeningnummer NL30 RABO 0364 5767 31 t.n.v. TV Woldendorp

Wil je iets aanleveren voor op de website? Graag! Tekst en leuke foto’s zijn welkom. Stuur je bericht naar tvwoldendorp@gmail.com

De contributie voor 2022 bedraagt voor:

Senioren   (vanaf 18 jaar)  € 50,00
Junioren   (tot 18 jaar)      € 30,00
te betalen voor 1 juli 2022.

Je ontvangt géén acceptgiro! Maak het bedrag a.u.b. zelf over naar

NL30 RABO 0364 5767 31 ten name van Tennisvereniging Woldendorp.

Speel je als seniorlid ook competitie dan betaal je een extra bijdrage per competitie van € 5,00.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.

Als je je lidmaatschap wilt beëindigen dien je dit vóór 31 december schriftelijk of per mail via tvwoldendorp@gmail.com aan het bestuur door te geven.