De website is weer bijgewerkt.

De tot dusver bekende informatie betreffende 2023 is nu op de site te vinden.

Voor meer informatie kun je contact opnemen via tvwoldendorp@gmail.com